SenSys

SenSys er et nasjonalt innovasjonssamarbeid for tilgang til utstyr og kompetanse innen muliggjørende mikro- og nanoelektronikk, sensorer og sensorsystemer. 

NyheterKontakt oss

Innovasjon

SenSys er et nytt initiativ for å øke norsk industris konkurranseevne ved å utnytte ny teknologi innen sensorikk og sensorsystemer. I et samarbeid med ledende norske industriaktører og forskningsinstitusjoner tar SenSys sikte på deltakelse i SIVAs innovasjonsnettverk av katapultsentre.

Forskningsdrevet

FOUI aktørene innen mikro- og nanoteknologi i Norge forsker på ny teknologi med stort forretningsmessig potensial. Dette er teknologi som gjennom SenSys-initiativet kan forbedre en rekke produkter og tjenester i viktige norske satsningsområder, herunder helse, energi, havbruk, landbruk, luftfart, romfart og miljø.

Muliggjørende

Ledende bedrifter innen sensor og sensorsystemer vil gjennom SenSys stille kompetanse, utstyr og arealer tilgjengelig for bedrifter og startups som vil styrke sin konkurranseevne gjennom bruk av ny mikro- og nanoteknologi i smarte, spesialiserte komponenter, moduler og systemer.

Eksperimenterende

SenSys er et industribasert initiativ med norske høyteknologibedrifter som lykkes med å utvikle høyt spesialiserte og verdensledende smarte produkter med mikro- og nanoelektronikk som muliggjørende teknologi. Dette er teknologi som kan benyttes for eksperimentering og utvikling for å forbedre produkter og tjenester i norske bedrifter.

Nyheter

MADE IN HORTEN: 7sense

MADE IN HORTEN: 7sense

MADE IN HORTEN: 7sense7Sense i Horten er selskapet som står bak nye smarte teknologiske løsninger...

les mer